banner
Văn bản mới
Bộ Tài chính công bố 60 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
Bộ Tài chính công bố 60 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
Số ký hiệu Bộ Tài chính công bố 60 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Cấp Bộ Tình trạng hiệu lực
Hình thức văn bản Báo cáo Ngày ban hành 25/04/2013
Người ký Ngày hiệu lực 25/04/2013
Chức vụ Ngày hết hiệu lực
File đính kèm
    Nội dung

    Bộ Tài chính công bố 60 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực