banner
Báo cáo công tác tháng 1/2010

16/07/2018 04:12 PM

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

________________

Số: 19/BC-BDCB

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01/2010

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2010

            I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01/2010:

1. Công tác Tổ chức - hành chính:

- Tổng kết 01 năm triển khai Phân hiệu Miền Nam

- Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch Lãnh đạo cấp Trường và tín nhiệm bổ nhiệm Lãnh đạo cấp Phân hiệu, Phòng..

- Hoàn chỉnh việc bổ sung lý lịch, kê khai tài sản của CBVC.

- Xây dựng chương trình bồi dưỡng cho Giảng viên của Trường, chuẩn bị tham gia giảng thử.

- Tổ chức phát động thi đua năm 2010 trong toàn Trường, các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2010 và các cá nhân ký cam kết làm việc năm 2010.

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trường.

- Kiểm tra, tổng hợp số liệu về công tác cán bộ - hành chính - văn thư lưu trữ.

2. Công tác Đào tạo bồi dưỡng:

2.1 Hoạt động ĐTBD CBCC ngành Tài chính:

- Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác ĐTBD CBCCVC ngành Tài chính và phương hướng triển khai Kế hoạch 2010.

- Trình Bộ mở 04 lớp QLNN chương trình Chuyên viên vào Quý I/2010 tại Hà Nội, Thanh Hoá, Đà Nẵng và Vĩnh Long.

- Làm việc với Học viện Hành chính xin mở các lớp QLNN chương trình Chuyên viên chính.

- Tổ chức thi tốt nghiệp lớp Tiền công vụ Hà Nội 2.

- Bế giảng các lớp: Tiền Công vụ 2 tại hà Nội với 57 HV; Lớp QLNN chương trình Chuyên viên tại Đà Nẵng, lớp QLNN chương trình Chuyên viên chính tại Thanh Hoá với 89 HV và lớp Cao cấp lý luận chính trị TW 16 với 105 HV tại Hà Nội.

2.2 Hoạt động ĐTBD phối hợp với các Bộ, Ngành và địa phương:

- Kiểm tra hồ sơ và triển khai cấp chứng chỉ các lớp Kế toán trưởng tại: Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang.

- Tổ chức Hội nghị bàn phương hướng đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng cho các Bộ, ngành (Dự kiến vào 28/01/2010)

3. Hoạt động Hợp tác quốc tế:

      1. Với Bộ Tài chính Trung Quốc:

- Báo cáo và hoàn thành thủ tục thanh toán đợt công tác đoàn đi Trung Quốc từ ngày 23-29/12/2009.

- Trình Bộ Kế hoạch hợp tác với AFDC năm 2010

2. Triển khai viết Đề án Phát triển hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ĐTBD CBCC ngành Tài chính giai đoạn 2010 - 2012.

3. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chỉ định thầu với Trung tâm biên phiên dịch tiếng Anh - Học viện ngoại giao về lớp phiên dịch tiếng Anh cho Bộ Tài chính.

4. Phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức hội thảo “Hoạch định chính sách thời kỳ hậu khủng hoảng” ngày 26/1/2010.

5. Hoàn thiện Đề xuất hỗ trợ tài chính của Dự án Hỗ trợ Phân tích chính sách - Bộ Tài chính cho hội thảo “Hoạch định chính sách tài chính thời kỳ hậu khủng hoảng” và các hoạt động khác của Trường năm 2010.

6. Phối hợp với Khoa chuyên ngành tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý toàn diện dự án ODA và dự án XDCB” ngày 13-17/1/2010 tại TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

7. Ký Thỏa thuận hợp tác đào tạo với VCCI & Xây dựng kế hoạch hợp tác năm 2010 với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

8. Xây dựng Dự toán đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2010.

      4. Công tác Tài vụ - Quản trị:

- Tiếp tục làm việc với UBND xã Tân Quang về Dự án tại Hưng Yên.

- Tiếp tục rà soát số liệu, sổ sách chuẩn bị cho công tác báo cáo quyết toán tài chính năm 2009.

- Hoàn thành kiểm kê 0h ngày 01/01/2010.

- Điều chỉnh Dự toán và dự toán bổ sung năm 2010.

5. Phân hiệu Miền Nam:

- Bế giảng lớp BDKT QLNN chương trình chuyên viên chính cho CBCC Cục Thuế TP. HCM và khai giảng lớp BDKT QLNN chương trình chuyên viên chính cho CBCC Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

- Hoàn thành công tác kiểm kê 0h ngày 01/1/2010.

- Chuẩn bị tài liệu quyết toán năm 2009.

6. Các công việc chung của Trường:

- Tổ chức thành công Hội nghị CBVC Trường năm 2010;

- Tổ chức Hội nghị đánh giá 01 năm triển khai Phân hiệu Miền Nam.

     - Các Tiểu ban chuẩn bị kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trường hoạt động đã sôi động, tuy nhiên một số khâu vẫn còn chậm so với tiến độ đề ra, đã tổ chức được Hội thảo “Hoạch định chính sách thời kỳ hậu khủng hoảng”.

 

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2010:

1. Công tác Tổ chức - hành chính:

- Xem xét việc bổ nhiệm lãnh đạo cho Phân hiệu Miền Nam và một số Phòng, Khoa còn thiếu.

- Tiếp tục báo cáo Bộ qua Vụ TCCB về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 3121 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

- Xây dựng kế hoạch ĐTBD nguồn nhân lực và đội ngũ giảng viên.

- Hoàn thành công tác phân loại CBVC năm 2009, báo cáo Bộ trước 05/2/2010.

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trường.

- Phân công trực Tết, bảo đảm an toàn cơ quan trong dịp Tết nguyên đán Canh Dần.

2. Công tác Đào tạo bồi dưỡng:

2.1 Tổ chức khai giảng và bế giảng các lớp:

- Chuẩn bị triển khai tổ chức 04 lớp QLNN chương trình chuyên viên tại Hà Nội, Thanh Hoá, Đà Nẵng và Vĩnh Long.

- Trình Bộ kế hoạch mở các lớp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các lớp Bồi dưỡng quy hoạch.

- Phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ Bộ tiếp tục triển khai một số lớp Bồi dưỡng công tác Đảng vào Quý II/2010.

- Đẩy nhanh việc hoàn thành chương trình cập nhật kiến thức năm 2010.

2.2 Đẩy mạnh hoạt động ĐTBD phối hợp với các Bộ, Ngành và địa phương:

- Hoàn thiện hồ sơ và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng cho các lớp Kế toán trưởng liên kết tại Bắc Ninh; tại Công ty Kiểm toán ACC; tại Trường Đại học kinh tế Hồ Chí Minh.

- Lập kế hoạch và tổ chức chiêu sinh các chương trình: Đấu thầu, Kế toán trưởng, Thuế dành cho nhà quản lý, Bồi dưỡng kiến thức kế toán cao cấp, Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý dự án, Bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước,… tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.                                                                                                       

- Làm việc với Trường dạy nghề tỉnh Tuyên Quang; Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm tỉnh Phú Thọ để liên hệ và triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng trong năm 2010. 

3. Hoạt động Hợp tác quốc tế:

1. Phối hợp với AFDC xây dựng chương trình khóa đào tạo “Quản lý ngân sách và chính sách an sinh xã hội” tổ chức tại Trung Quốc.

2. Làm việc với Vụ Kinh tế đối ngoại về Chương trình nâng cao quản lý toàn diện các Dự án; Với Cục Phát triển doanh nghiệp về Chương trình đào tạo doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2010.

3. Làm việc với Mr Phillip Karp - Viện Ngân hàng thế giới (WBI) ngày 1/2/2010 tại Trường BDCB tài chính.

4. Làm việc với Trung tâm Thông tin và Phát triển Việt Nam nhân dịp khai trương Văn phòng mới (dự kiến trung tuần tháng 2/2010).

5. Phối hợp với VCCI ra mắt Câu lạc bộ “Tài chính, Thuế, Kế toán, Kiểm toán” trong khuôn khổ chương trình hợp tác năm 2010.

6. Đề xuất bổ sung nhân sự cho Phòng Hợp tác quốc tế (ưu tiên            tiếng Trung).

7. Thực hiện công tác lễ tiết nhân dịp năm mới 2010 với các đối tác      Việt Nam.

4. Công tác Tài vụ - Quản trị:

- Lập báo cáo kiểm kê TSCĐ 0h ngày 01//1/2010.

- Lập báo cáo quyết toán, xác lập nguồn thu sự nghiệp.

- Phân phối kết quả hoạt động tài chính năm 2009, chuẩn bị chi Tết nguyên đán Canh Dần.

- Tiếp tục triển khai công tác cải tạo, sửa chữa tầng 5,6.

5. Phân hiệu Miền Nam:

- Bế giảng lớp BDKT quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên cho CBCC Kho bạc Nhà nước TP.HCM. Bế giảng lớp Kế toán trưởng HCSN tại Hậu Giang

- Rà soát sổ sách chứng từ, thanh toán tạm ứng và quyết toán năm 2009.

- Chuẩn bị kế hoạch chi tiết về phát triển dịch vụ Quý I, II năm 2010.

6. Các công việc chung của Trường:

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng và mừng Xuân Canh Dần.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trường.

 Nơi nhận:

- Văn phòng Bộ (để b/c);

- Ban Giám đốc, các Phòng, Khoa, PHMN;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Tạo