banner
Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (TC.33) tại Hà Nội

12/04/2019 05:09 PM

Thời gian: 8h00 ngày 05/4/2019

Địa điểm: Hội trường A1, Học viện Tài chính, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thời lượng: 12 tháng (hệ không tập trung)