banner
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 11/2019 TỪ 11/03/2019 ĐẾN 15/03/2019

08/03/2019 05:27 PM

 

BỘ TÀI CHÍNH

         

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

       
               

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 11/2019 TỪ 11/03/2019 ĐẾN 15/03/2019

Ngày, tháng

Địa điểm

Thời
gian

Nội dung công việc

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị
nội dung

C/bị
cơ sở VC

Thứ 2,
11/03

Kon Tum

8h30

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Phòng

Đại biểu và Học viên

PGS.TS Hoàng Trần Hậu
Giám đốc

K.LĐQL

P.TCHC

Thứ 3,
12/03

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4,
13/03

Phòng họp tầng 2

13h45

Họp Hội đồng xét nâng lương trước hạn năm 2019

Theo Quyết định

Đ.c Hoàng Trần Hậu
Chủ tịch Hội đồng

P.TCHC

P.TCHC

16:00

Tiếp và làm việc với đoàn IMF

Theo giấy mời

Đ.c Nguyễn Việt Cường
Phó Giám đốc

P.HTQT

P.TCHC

Thứ 5, 14/03

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6,
15/03