Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:66
Lượt truy cập:2765762
Quảng cáo       Chi bộ
Công văn số 91-KH/ĐU ngày 18/4/2012 của Đảng ủy Bộ Tài chính  CẬP NHẬP: 14:43:53   (25/04/2012)
Về việc kế hoạch tổ chức Hội thảo "Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong ngành Tài chính" và Hội thi thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ".