Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:38
Lượt truy cập:2801783
Quảng cáo       Tin tức và Thông báo
Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng  CẬP NHẬP: 22:33:55   (08/05/2014)

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

­­­­­­­­____________

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

Số:       /TB-BDCB

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 01/2012

 

  THÔNG BÁO

CHIÊU SINH BỒI DƯỠNG 

VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

           

            1. Mục đích

   - Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.

   - Cấp chứng chỉ kế toán trưởng cho học viên đủ điều kiện nhằm đảm bảo điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc được thuê làm kế toán trưởng tại các đơn vị kế toán trên lãnh thổ Việt Nam theo các quy định của Luật Kế toán và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán hiện hành.

            2. Nội dung Chương trình

            Theo quy định tại Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng, cụ thể:

   2.1. Bồi dưỡng kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang (gọi chung là đơn vị kế toán nhà nước), gồm các chuyên đề như sau:

Chuyên đề 1:  

Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước:

16 giờ

Chuyên đề 2: 

Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

16 giờ

Chuyên đề 3:

Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước:

08 giờ

Chuyên đề 4:

Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

20 giờ

Ôn tập và thi Phần I:

08 giờ

Chuyên đề 5:

Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng:

24 giờ

Chuyên đề 6:

Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc:

16 giờ

Chuyên đề 7:

Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

24 giờ

Chuyên đề 8:

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp:

24 giờ

Chuyên đề 9:

Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

 

16 giờ

Chuyên đề 10:

Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp:

12 giờ

Ôn tập và thi Phần II:

08 giờ

2.2. Bồi dưỡng kế toán trưởng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã (gọi chung là kế toán doanh nghiệp), gồm các chuyên đề như sau:

Chuyên đề 1:

Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp:

24 giờ

Chuyên đề 2:

Quản lý tài chính doanh nghiệp:

20 giờ

Chuyên đề 3:

Pháp luật về thuế:

24 giờ

Chuyên đề 4:

Thẩm định dự án đầu tư:

12 giờ

Chuyên đề 5:

Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính:

16 giờ

Ôn tập và thi Phần I:

08 giờ

Chuyên đề 6:  

Pháp luật về kế toán:

16 giờ

Chuyên đề 7:

Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp:

16 giờ

Chuyên đề 8:

Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù):

40 giờ

Chuyên đề 9:

Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp:

36 giờ

Chuyên đề 10:

Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp:

40 giờ

Chuyên đề 11:

Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

28 giờ

+ Ôn tập và thi Phần II:

08 giờ

 

            3. Đối tượng tham gia các khóa học của chương trình

   3.1. Người Việt Nam tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:

   + Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

   + Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

 - Có Đơn xin học, trong đó có xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác, kèm theo bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

3.2. Người nước ngoài có các tiêu chuẩn sau đây:

Có Chứng chỉ chuyên gia kế toán, Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học của các tổ chức nước ngoài (Được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận) được tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng do đơn vị đủ điều kiện tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho người nước ngoài.

            4. Thời gian, địa điểm

            Mở tại các trung tâm dịch vụ và tư vấn tài chính các tỉnh, thành phố trong cả nước và tại các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trực thuộc trường; tại Nhà nghỉ Sầm Sơn vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần hoặc liên tục.

            5. Nghĩa vụ và quyền lợi của người học

            - Người học đóng góp học phí theo mức 2.500.000 đồng/ người/khóa học.

            - Người học được cung cấp tài liệu theo chương trình học; được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học; được lưu danh trong sổ học viên của Trường BDCB tài chính; được khen thưởng nếu đạt kết quả học tập xuất sắc; được tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan tài chính, kế toán, thuế sau khi kết thúc khóa học.

           

            6. Giảng viên

            Giảng viên tham gia giảng dạy là những người vừa có lý luận vừa trãi qua thực tế quản lý tài chính, kế toán, thuế có phương pháp sư phạm và nhiệt tình trong giảng dạy do Trường BDCB tài chính lựa chọn và bố trí đảm bảo đưa đến người học những kiến thức sát thực tế quản lý, điều hành doanh nghiệp và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, gồm: tối thiểu 50% số tiết do giảng viên cơ hữu của Trường BDCB tài chính; số tiết còn lại do các giảng viên thỉnh giảng của Trường giảng dạy.

       7. Hồ sơ dự học gồm:

 - Đơn xin học, trong đó có xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác,

 - Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

            - Lý lịch học viên (Theo mẫu của Trường)

            - Phiếu thu học phí

            - 02 ảnh, cở ảnh 3*4

 

Liên hệ với Trường BDCB tài chính để mua và được hướng dẫn lập Hồ sơ trước khi khai giảng lớp học.

Khoa Bồi dưỡng chuyên ngành, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính. Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 04.39716642 hoặc 0982.980.157

Email: tuyenpx@gmail.com

 

                                                                                          GIÁM ĐỐC

                                                                                          

 

                                                                                          Đỗ Đức Minh