Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:116
Lượt truy cập:2801861
Quảng cáo       Tin tức và Thông báo
Thông tin về các chương trình bồi dưỡng dịch vụ của Khoa Bồi dưỡng chuyên ngành  CẬP NHẬP: 17:18:55   (30/03/2012)

     TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH


KHOA BỒI DƯỠNG CHUYÊNNGÀNH
                  ===========

 

  THÔNG TIN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG DỊCH VỤ

CỦA KHOA BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH

THUỘC TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

 

            Hiện tại, Khoa bồi dưỡng chuyên ngành, Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính có các chương trình bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, ngân sách, thuế và tư vấn về các lĩnh vực trên theo các chương trình như sau:

 

Tên chương trình

Thời gian bồi dưỡng

Ghi chú

1. Chương trình Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng DN, đơn vị HCSN

(Theo TT số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của BTC)

25 ngày

Mở tại các địa phương, đơn vị có nhu cầu trong cả nước.

2. Chương trình BDCN kiến thức kinh tế tài chính cho công chức ngành tài chính và các đối tượng có nhu cầu khác ngoài ngành tài chính.

 (Theo Kế hoạch hàng năm của Bộ Tài chính)

3- 5 ngày

Mở tại các địa phương, đơn vị có nhu cầu trong cả nước.

3. Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính cho chủ tài khoản, kế toán trưởng các cơ quan hành chính nhà nước

3- 5 ngày

Mở tại các địa phương, đơn vị có nhu cầu trong cả nước.

4. Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính cho chủ tài khoản, kế toán trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập

3- 5 ngày

Mở tại các địa phương, đơn vị có nhu cầu trong cả nước.

5. Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính cho chủ tài khoản, kế toán trưởng các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

 

3- 5 ngày

Mở tại các địa phương, đơn vị có nhu cầu trong cả nước.

6. Chương trình ôn thi hành nghề đại lý tư vấn thuế

35 ngày

Mở tại các địa phương, đơn vị có nhu cầu trong cả nước.

7. Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý Vốn ĐT XDCB cho chủ tài khoản và kế toán trưởng các ban quản lý dự án đầu tư XDCB.

 (Theo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

3- 5 ngày

Mở tại các địa phương, đơn vị có nhu cầu trong cả nước.

8. Chương trình bồi dưỡng kiến thức kế toán tài chính cơ bản cho đội ngũ công chức Thuế các địa phương theo chương trình của Tổng cục thuế.

 

16 ngày

Mở tại các địa phương, đơn vị có nhu cầu trong cả nước.

9. Chương trình bồi dưỡng kỹ năng thanh tra, kiểm tra thuế, tài chính tại các doanh nghiệp, cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp.

 

3-5 ngày

Mở tại các địa phương, đơn vị có nhu cầu trong cả nước.

10. Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính cho chủ tài khoản, kế toán các xã phường, thị trấn

3-5 ngày

Mở tại các địa phương, đơn vị có nhu cầu trong cả nước.

10. Các chương trình khác có liên quan đến quản lý tài sản nhà nước, quản lý ngân sách, tài chính công, kế toán, thuế.

(Theo Đề án 1956)

3-15 ngày

Mở tại các địa phương, đơn vị có nhu cầu trong cả nước.

11. Tổ chức tư vấn các vấn đề về thuế, kế toán, kiểm toán...

 

Mở tại các địa phương, đơn vị có nhu cầu trong cả nước.

           

Với đội ngũ giảng viên được lựa chọn, nhiệt tình có kiến thức và có kinh nghiệm thực tiễn trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn và tư vấn. Chắc chắn Người học sẽ cảm nhận được những niềm vui và sự hiểu biết xứng đáng với công sức, thời gian và tiên bạc đã bỏ ra để tham gia lớp học do Khoa BDCN trường BDCB tài chính tổ chức bồi dưỡng.

            Phương châm của Khoa Bồi dưỡng chuyên ngành là: "tạo lập sự vững vàng để gặt hái thành công"

Để biết thêm chi tiết về các khóa học do Khoa tổ chức, xin vui lòng liên hệ về địa chỉ: tuyenpx@gmail.com; hoặc điện thoại 098.2980.157. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, luôn luôn ghi nhận và hợp tác!