Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:1777
Lượt truy cập:2529810
Quảng cáo       Nghiên cứu trao đổi
Thông tư số 02/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP  CẬP NHẬP: 13:44:31   (10/03/2011)
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.