Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:458
Lượt truy cập:2800812
Quảng cáo       Tin tức sự kiện
Trường BDCB tài chính thông báo kế hoạch chiêu sinh, tổ chức ĐTBD  CẬP NHẬP: 11:50:36   (30/03/2018)
Ngày 22/01/2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (sau đây viết tắt là Trường) đã gửi tới đơn vị công văn số 34/BDCB-QLĐT về việc đăng ký mở lớp và cử công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng năm 2018. Theo đó, một số lớp đã diễn ra theo đúng kế hoạch, một số lớp chưa được triển khai do không đủ số lượng học viên.

Vì vậy, Trường tiếp tục chiêu sinh (Đợt 2) cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng chưa đủ số lượng học viên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được Bộ Tài chính giao (trong đó có một số lớp thay đổi thời gian học), cụ thể như sau:

1. Công chức thuộc biên chế của tất cả các cơ quan khối Văn phòng (Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước trung ương, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ, Ủy ban chứng khoán nhà nước), viên chức thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp (Học viện Tài chính, Thời báo tài chính, Tạp chí tài chính, Nhà xuất bản tài chính, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh).

(Đối tượng học viên chi tiết cho từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng). 
 

2. Công chức thuộc biên chế của các đơn vị (Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Dự trữ các địa phương)

(Đối tượng học viên chi tiết cho từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng). 

3. Công chức thuộc biên chế của Kho bạc nhà nước các địa phương

(Đối tượng học viên chi tiết cho từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng). 
 
Các đơn vị vui lòng tải file tài liệu đính kèm để biết thêm chi tiết: