Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:395
Lượt truy cập:2800749
Quảng cáo       Tin tức và thông báo
Trường BDCB tài chính thông báo  CẬP NHẬP: 15:12:03   (28/02/2018)
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Tổ chức - Hành chính thống báo một số công việc như sau:
- Nghiêm cấm công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng Trường và các Trung tâm đi lễ đền, chùa hoặc bỏ công sở ra ngoài trong giờ làm việc. Các trường hợp vi phạm và bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính và Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.
- Yêu cầu tất cả công chức, viên chức (Văn phòng Trường và các Trung tâm) tham gia đoàn công tác dự Hội thảo tại Tp Hồ Chí Minh ngày 2/3 mang theo thẻ viên chức của mình và đeo trong suốt thời gian diễn ra Hội thảo. Mỗi thành viên đoàn công tác phải có trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức trong các công tác phục vụ Hội thảo.