Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:426
Lượt truy cập:2800780
Quảng cáo       Thông báo chiêu sinh
Thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo bồi dưỡng năm 2018  CẬP NHẬP: 16:20:01   (26/01/2018)
Thực hiện Quyết định số 2587/QĐ-BTC ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (sau đây gọi tắt là Trường) tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 cho công chức, viên chức ngành Tài chính cụ thể như sau. Các đơn vị vui lòng khai thác các thông tin và đăng ký theo mẫu dưới đây.