Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:492
Lượt truy cập:2800846
Quảng cáo       Nghiên cứu trao đổi
Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính: Năm năm một chặng đường  CẬP NHẬP: 11:27:37   (19/09/2017)
Ngày 17/9/2012, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-BDCB thành lập Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính trực thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính. Trải qua 5 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm không ngừng hoàn thiện và phát triển.

Trung tâm đã mở rộng quy mô, cơ cấu đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường xây dựng các dịch vụ tư vấn tài chính trên phạm vi toàn quốc, không chỉ bó hẹp trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ Tài chính mà còn phục vụ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị, tổ chức ngoài Bộ Tài chính. Đến nay, Trung tâm đã thiết lập quan hệ hợp tác và tổ chức các hoạt động hợp tác dịch vụ với nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Tài chính. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn tài chính không ngừng lớn mạnh; đội ngũ giảng viên, chuyên gia cộng tác với Trung tâm có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngành tài chính, có kỹ năng quản lý cấp cao, có kỹ năng chuyên sâu trong giảng dạy và tư vấn tài chính. Chính đội ngũ cán bộ và giảng viên, chuyên gia đã góp phần quan trọng xây dựng nên thương hiệu và uy tín của Trung tâm hiện nay.

Với bề dày kinh nghiệm trong 5 năm qua, chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng rằng Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng với chất lượng và hiệu quả cao, cung cấp nguồn nhân lực cho ngành tài chính và cho xã hội đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm năm phát triển, năm năm trưởng thành, Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính hiểu rõ sứ mệnh của mình, luôn mang trong mình định hướng đẩy mạnh hợp tác, chuyên nghiệp, coi trọng chất lượng và hiệu quả trong định hướng phát triển. Với quan điểm đội ngũ cán bộ, công chức là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì thế Trung tâm luôn mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng, ngày càng chú trọng đến việc bám sát nhu cầu thực tế nhằm xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khoa học và linh hoạt theo yêu cầu thực tế của đối tác và học viên.

 Với tinh thần đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trung tâm đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Hàng năm, Trung tâm đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế…. Góp phần hoàn thiện và nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức cho xã hội nói chung và ngành tài chính nói riêng.

Có được những thành tích to lớn đó, Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Trường BDCB tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các Khoa, Phòng, Trung tâm trong Trường và Sở Nội vụ, các ban ngành, các đơn vị trong ngành Tài chính ở Trung ương cũng như ở địa phương (Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước…). Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, Trung tâm xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Ban Giám đốc Trường BDCB tài chính, các Khoa, Phòng chức năng, Trung tâm ĐTBD cán bộ tài chính miền nam, Trung tâm ĐTBD cán bộ tài chính miền trung; Sở Nội vụ, Sở Tài chính. Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế các tỉnh thành trong cả nước, các thầy cô giáo, các bạn học viên đặc biệt là các thế hệ Lãnh đạo của Trung tâm đã đóng góp công sức, trí tuệ và đồng hành cùng với Trung tâm trong suốt thời gian qua. Sự ủng hộ của Quý vị là nguồn động viên to lớn và là động lực để Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính vững bước trên những chặng đường tiếp theo.

 
TH. Hương Lan