Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:402
Lượt truy cập:2800756
Quảng cáo       Thời sự chuyên ngành
Bộ Tài chính đề xuất giảm nhiều loại phí  CẬP NHẬP: 14:17:54   (31/08/2017)
(Theo mof.gov.vn) Bộ Tài chính vừa có công văn số 11472/BTC-CST ngày 29/8/2017 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.

Theo đó, dự thảo Thông tư do Bộ Tài chính xây dựng nhằm sửa đổi Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 điều chỉnh giảm một số loại phí, cụ thể:

STT

Tên phí

Mức thu theo TT 286/2016/TT-BTC

Mức thu Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh

1

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu

a

Đối với trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp để phục vụ cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu

350.000 đồng/lô hàng

200.000 đồng/lô hàng

2

Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Cơ quan địa phương thực hiện: 30.000 đồng/lần/người

Cơ quan trung ương thực hiện: 50.000 đồng/lần/người

30.000 đồng/lần/người

Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 đối với biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, cụ thể:

STT

Tên phí

Mức thu theo TT 279/2016/TT-BTC

Mức thu Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh

I

Phí thẩm định cấp giấy lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

2

Thẩm định hồ sơ công bố hợp quy và công bố quy định an toàn thực phẩm (từ thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng); phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; các thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá

- Công bố lần đầu: 500.000 đồng/lần/sản phẩm

- Công bố lại: 300.000 đồng/lần/sản phẩm

200.000 đồng/lần/sản phẩm

100.000 đồng/lần/sản phẩm

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế cung cấp số thu phí, lệ phí bị giảm khi bãi bỏ lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu quy định tại Thông tư số 285/2016/TT-BTC; khi giảm phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu, phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản quy định tại Thông tư số 286/2016/TT-BTC; khi giảm phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại Thông tư số 279/2016/TT-BTC.

Đây là một trong số những nội dung được Bộ Tài chính xin ý kiến các đơn vị liên quan nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 75/NQ-CP về các biện pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp./.