Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:958
Lượt truy cập:2269358
Quảng cáo       Tin tức và thông báo
Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức khảo sát nhu cầu ĐT BD năm 2018  CẬP NHẬP: 00:00:00   (29/07/2018)
Vụ Tổ chức cán bộ và Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức khảo sát nhu cầu ĐT BD CCVC ngành tài chính năm 2018 nhằm phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch ĐT BD năm 2018 của Bộ Tài chính. Các đơn vị vui lòng khai thác file mềm tại đây: