Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:162
Lượt truy cập:2341295
Quảng cáo       Tin tức và thông báo
Thông báo mời thầu về đào tạo nhân lực doanh nghiệp vừa và nhỏ  CẬP NHẬP: 16:23:50   (09/06/2017)
Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Nam - Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo:

Mẫu 6

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Kính gửi: -  Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

-  Thời báo Tài chính Việt Nam;

-  Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Tên bên mời thầu:1 Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài chính miền nam

Địa chỉ:2. Số 138, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 Điện thoại/fax/email: ĐT: 08.39300851 Fax 08.39300851     Email: admin@ift.edu.vn

Mã số thuế: 0102206698-001

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: “Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Cần Thơ,  Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau, Hậu Giang, Long An, Vĩnh Long

- Loại gói thầu:

Xây lắp  Mua sắm hàng hóa Phi tư vấn (x)  Hỗn hợp 

- Giá gói thầu: 811.294.650 đồng

- Nội dung chính của gói thầu: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đúng nội dung Thông tư số 04/2014/TT-BKHĐT-BTC.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: “Đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Tại Cần Thơ,  Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau, Hậu Giang, Long An, Vĩnh Long

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một túi hồ sơ, một giai đoạn  

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 14 tháng 06 năm 2017 đến trước 09 giờ00, ngày 22 tháng 06 năm 2017 (trong giờ hành chính)4.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 31, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ tài chính miền nam, số 138, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh  . Điện thoại: 08.39300851; Fax: 08.39300851;             Email: nguyenxuanhai@ift.edu.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC:5 1.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu:  Bảo lãnh ngân hàng giá trị  tương đương 8.000.000đ (tám triệu đồng chẵn)

10. Thời điểm đóng thầu:  9 giờ00, ngày 22  tháng 06 năm 2017

11. Thời điểm mở thầu:  9 giờ30, ngày 22 tháng 06 năm 2017

 

HCM, ngày   5  tháng  06 năm 2017
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

Giám đốc

 

 

 

Võ Văn Hải

1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn

3 Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng phải ghi rõ “gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.

4 HSYC được phát hành sau tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

5 Giá bán 01 bộ HSYC (bao gồm cả thuế) tối đa là 1.000.000 đồng đối với chào hàng cạnh tranh trong nước. Đối với chào hàng cạnh tranh quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế. Trường hợp phát hành HSYC qua đường bưu điện, bên mời thầu ghi rõ các khoản chi phí phát sinh liên quan mà nhà thầu phải thanh toán để nhận được HSYC. Trường hợp miễn phí, bên mời thầu ghi rõ là “Miễn phí”.

6 Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

7 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

8 Việc mở thầu phải được tiến hành ngay sau thời điểm đóng thầu.