Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:206
Lượt truy cập:2341339
Quảng cáo       Tin tức và thông báo
Về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ Đề án đổi tên Trường  CẬP NHẬP: 11:24:23   (11/04/2017)
Căn cứ chỉ đạo của Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trường về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu đổi tên Trường thành Học viện. Phòng Tổ chức Hành chính thông báo như sau:
1. Các đơn  vị căn cứ nhiệm vụ được Giám đốc giao tại công văn đã sao gửi, tổ chức thu thập tài liệu, hoàn thiện dữ liệu.
2. Tài liệu của đơn vị phải gửi về Phòng Hợp tác quốc tế để tổng hợp, xử lý trước 16h00 ngày 12/4/2017. Phòng HTQT có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc và chuẩn bị tư liệu cho cuộc họp sáng ngày 13/4.
3. Thời gian họp: 8h30 ngày 13/4/2017. Thành phần: BGĐ; Trưởng các đơn vị có liên quan.