Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:513
Lượt truy cập:2433054
Quảng cáo       Tin tức và thông báo
Thông báo tổ chức các khóa học vế Báo cáo tài chính doanh nghiệp  CẬP NHẬP: 10:04:43   (02/08/2016)
Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo mở các lớp Bồi dưỡng “Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra”.

                      

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

TÀI CHÍNH

Số: 117/BDCB - QLHCNN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2016


                                                         

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh/ thành phố.

 

Nhằm cập nhật, nâng cao trình độ cho cán bộ thanh tra, kiểm tra, cũng như cán bộ ngành thuế nói chung, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức đào tạo chương trình “Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra”. Chương trình chú trọng vào các kỹ năng phân tích, đánh giá, phát hiện rủi ro về thuế qua hệ thống kiểm soát nội bộ và báo cáo tài chính của doanh nghiệp kết hợp với hồ sơ, chứng từ, sổ kế toán. Ngoài ra, chương trình học còn giúp học viên thực hành các chuyên sâu và trao đổi kinh nghiệm xử lý trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.

Giảng viên của chương trình là ThS. Nguyễn Thị Mến Thương, là giảng viên thỉnh giảng độc quyền của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đối với các kỹ năng liên quan đến quản lý thuế. Giảng viên có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp và kiểm toán; Phương pháp giảng dạy hiện đại, linh hoạt, gắn liền với thực tế công việc thực thi của cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Chương trình đã được triển khai tại một số Cục Thuế, điển hình như Cục Thuế tỉnh Hòa Bình, Cục Thuế tỉnh Bình Định, đã được kiểm nghiệm về chất lượng giảng dạy, tính thiết thực và khả năng ứng dụng hiệu quả vào công tác thanh tra, kiểm tra của công chức Thuế.

1. Mục đích: Cung cấp những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về đọc, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính nhằm phát hiện nhanh những dấu hiệu gian lận, sai sót của các doanh nghiệp khi tiến hành kiểm tra, thanh tra tại bàn cũng như tại trụ sở của người nộp thuế.

2. Đối tượng chính:

Công chức Thuế làm công tác thanh tra, kiểm tra và các công chức Thuế ở bộ phận có liên quan.

3. Chương trình bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

(1) Kiểm tra và đánh giá ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp đến các rủi ro thuế:

- Xác định trọng tâm, nội dung thanh – kiểm tra, nhận biết các gian lận, sai sót trọng yếu, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp…, từ đó xác định phương pháp thanh - kiểm tra Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp phù hợp, hiệu quả.

- Cách thức xác định TÍNH CÓ THẬT, TÍNH ĐẦY ĐỦ, TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH ĐÁNH GIÁ đối với các chu trình: Bán hàng, phải thu, thu tiền; Mua hàng, phải trả, trả tiền; Hàng tồn kho, giá thành, giá vốn; Tiền lương và phải trả người lao động; Tài sản cố định và XDCB…

(2) Trao đổi, thảo luận trực tiếp với chuyên gia về thực tiễn việc lập một Báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp:

-           Thực tiễn công tác lập BCTC (phương pháp lập xuôi, phương pháp lập ngược một báo cáo tài chính);

-           Nhận biết quan điểm của lãnh đạo doanh nghiệp về phương pháp lập, nội dung thông tin trong các loại hình báo cáo (Quản trị; Thuế; huy động vốn; Đầu tư; …);

-           Một số kỹ thuật “phù phép báo cáo tài chính” doanh nghiệp thường sử dụng qua việc vận dụng các “kẽ hở” của chuẩn mực và chế độ kế toán…

-           Cách thức xử lý chi phí (đặc biệt là chi phí “tài chính”), các trường hợp vận dụng thời điểm vốn hóa chi phí, điều chỉnh thời điểm ghi nhận doanh thu, nhằm thay đổi lợi nhuận và thuế TNDN phải nộp.

-          

(3) Hướng dẫn phương pháp đọc nhanh một báo cáo tài chính khi chưa có sổ kế toán, hồ sơ, và chứng từ kế toán:

-            Xem xét các dấu hiệu chỉ dẫn, nghi vấn sai phạm.

-            Cách nhận biết và phân biệt sai sót – gian lận trong hạch toán kế toán, trong việc điều chỉnh các khoản mục làm sai lệch thông tin trên báo cáo tài chính;… Phát hiện nhanh các vấn đề nổi cộm; xác định ngay những nội dung khoản mục có khả năng có gian lận, sai sót.

-           Lưu ý đối với một báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập/cơ quan Kiểm toán Nhà nước, …).

-          

(4) Hướng dẫn phương pháp kiểm tra Báo cáo tài chính kết hợp với hồ sơ, chứng từ, sổ kế toán của doanh nghiệp:

-           Phương pháp chọn mẫu (Chọn một số mục, khoản mục đặc trưng để kiểm tra).

-           Phương pháp dựa vào dấu hiệu chỉ dẫn (các dấu hiệu khả nghi phát sinh từ các tình trạng hoặc nghiệp vụ không bình thường).

-           Phương pháp phối hợp kiểm tra từ nhiều phía (Đối chiếu với người bán, người mua, NSNN, Xuất, nhập, tồn kho…).

-           Phương pháp kiểm tra hiện vật.

-           Hướng dẫn kiểm tra nội dung khoản mục trên từng báo cáo cụ thể (Bảng cân đối tài khoản, Cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính).

-           Hướng dẫn cách kiểm tra trực tiếp phát hiện gian lận, sai sót (trốn/bỏ sót doanh thu; điều chỉnh/ngụy tạo tình hình tài chính…) từ các tài khoản trung gian như tạm ứng, phải thu, phải trả nội bộ, phải thu, phải trả khác, tiền mặt…

(5) Phân tích Báo cáo tài chính phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

-           Trao đổi về một số tiêu chí các đơn vị trong ngành thuế đang sử dụng trong công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế (Bộ tiêu chí Phân tích thông tin rủi ro Người nộp thuế và công tác lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế).

-           Phân tích hệ thống các chỉ tiêu nhằm đánh giá khái quát tình hình tài chính tại đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

-           Phân tích cơ cấu nguồn vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

-          

(6) Thảo luận thực tiễn về công tác kế toán, những vướng mắc khi áp dụng chuẩn mực và quy định của chế độ kế toán hiện hành.

-           Giới thiệu tóm tắt các quy định của Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán về Hệ thống BCTC; Tóm lược những thay đổi của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 sửa đổi, bổ sung điều 128 Thông tư 200 so với Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006.

-           Thảo luận các vấn đề thực tiễn: Chi phí đi vay theo chuẩn mực; Thời điểm ghi nhận doanh thu theo chế độ và chuẩn mực; Xác định tài sản ngắn hạn/dài hạn theo chuẩn mực và chế độ; Luật Doanh nghiệp và Chế độ kế toán đối với vốn góp của chủ sở hữu; Mâu thuẫn giữa kế toán với thuế tại thông tư 39/2014; Một số nội dung bất cập của Thông tư 200 khi thực hiện...

Điểm nổi bật của Chương trình này là tại phần (4) và (5), các nội dung kiểm tra, phân tích được trao đổi trực tiếp trên một Báo cáo tài chính với số liệu cụ thể. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên và học viên sẽ thực hành trên báo cáo tài chính này. Bài tập thực hành hoặc bài kiểm tra, đánh giá có thể được thực hiện nếu đơn vị có nhu cầu. Cuối khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đã qua đào tạo Chương trình “Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra”.

4. Thời gian: 2 - 4 ngày (trong hoặc ngoài giờ hành chính) tùy theo yêu cầu của đơn vị.

5. Địa điểm: tại địa phương nơi có trụ sở Cục Thuế các tỉnh/thành phố.

6. Kinh phí: Do đơn vị hoặc các nhân chi trả tùy theo số lượng học viên, địa điểm cụ thể tổ chức lớp và yêu cầu, thỏa thuận hợp đồng của đơn vị với Trường.

7. Chỉ đạo chương trình: TS. CVCC. Nguyễn Việt Cường (Phó giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính), ĐT: 04. 39716629 – DĐ: 0983 328 818.

Nhà trường xin lưu ý, giảng viên Nguyễn Thị Mến Thương đã có hợp đồng thỉnh giảng độc quyền với Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đối với các chương trình đào tạo cho ngành Thuế. Vì vậy, Quý đơn vị nếu có nhu cầu về giảng viên này chỉ nên liên hệ trực tiếp với Trường qua lãnh đạo Trường hoặc đầu mối duy nhất sau:

Khoa Quản lý hành chính Nhà nước, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính. Địa chỉ: Số 4, ngõ Hàng Chuối 1, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. ĐT: 04.39716634. Hoặc giảng viên điều phối chương trình: Th.S Nguyễn Văn Phong, DĐ: 0989 049 096, email: nguyenvanphong@ift.edu.vn.

Rất mong được sự quan tâm và sự hợp tác của Quý đơn vị đối với chương trình đào tạo của Nhà Trường.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGĐ (để b/c);

- P. TC-HC (đăng website);

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Lưu VT, QLHCNN.

 

GIÁM ĐỐC

 

            (Đã ký)

 

 

PGS.TS. Hoàng Trần Hậu