Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:199
Lượt truy cập:2801944
Quảng cáo       Thời sự chuyên ngành
Thuế nhập khẩu ưu đãi xăng giảm còn 12%   CẬP NHẬP: 00:00:00   (19/12/2010)

Ngày 01/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 190/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi sẽ giảm đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710. Trong đó, các mặt hàng xăng động cơ (bao gồm cả loại có pha chì, không pha chì, xăng máy bay, Tetrapropylene, dung môi trắng...), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi sẽ được điều chỉnh giảm từ 17% xuống còn 12%.

 Các mặt hàng dầu trung (có khoảng sôi trung bình) và các chế phẩm: Nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) cũng được giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 17% xuống còn 12%. Riêng Kerosene sẽ được điều chỉnh giảm thuế suất từ 15% xuống còn 10%.

Đối với dầu nhiên liệu, mặt hàng nhiên liệu diesel dùng cho động cơ tốc độ cao và nhiên liệu diesel khác sẽ được giảm thuế suất từ 10% xuống còn 5%; nhiên liệu đốt khác sẽ giảm từ 12% xuống còn 7%. Các mặt hàng khác thuộc nhóm 2710 vẫn được giữ nguyên mức thuế suất như quy định trước đây. 

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 59/2010/TT-BTC ngày 19/4/2010. Kể từ ngày 01/01/2011, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư này; bãi bỏ quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Thông tư 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010.

LuậtViệtnam