Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:162
Lượt truy cập:2801907
Quảng cáo       Chương trình Đào tạo bồi dưỡng
BD lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục và tương đương  CẬP NHẬP: 14:41:42   (20/01/2015)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG, CHI CỤC VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

 

STT

Nội dung chuyên đề,

hoạt động

Thời lượng (ngày)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

PHẦN I: KIẾN THỨC, KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHUNG CẤP PHÒNG

9,5

3,75

5,25

1

Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng

1

0,5

0,5

2

Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo của cấp phòng

2

0,75

1,25

Hướng dẫn viết đề án

0,5

0,25

0,25

3

CĐ báo cáo: thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về quản lý, lãnh đạo của cấp phòng

0,5

0,25

0,25

4

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng

1,5

0,75

0,75

5

Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng

2

0,75

1,25

6

Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng

1,5

0,5

1

Ôn tập, kiểm tra

0,5

PHẦN II: KIẾN THỨC, KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO THEO LĨNH VỰC

4

1,75

1,75

7

Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác

1

0,5

0,5

8

Kỹ năng, công cụ, mô hình trong phân tích và dự báo kinh tế - tài chính (Phòng)/Kỹ năng phát triển tổ chức (Chi cục)

1

0,5

0,5

9

Phân cấp quản lý trong lĩnh vực kinh tế - tài chính

1

0,5

0,5

10

CĐ báo cáo: Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong cải cách tài chính công và bài học rút ra từ quá trình cải cách hành chính ở nước ta

0,5

0,25

0,25

Ôn tập, kiểm tra

0,5

PHẦN III: ĐI THỰC TẾ, TỔNG HỢP, ÔN TẬP VÀ VIẾT ĐỀ ÁN

3

Đi thực tế

1

Viết đề án cuối khóa và bế giảng

2

TỔNG

16,5

 

 

Để biết thêm chi tiết về khóa học, xin vui lòng liên hệ về địa chỉ:
P407, Số 04, Ngõ I, Phố Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Tel: 04.3972.0094; Fax: 04.3971.6638
Miền Bắc
Ms. Hoàng Thị Minh Tuyết (Tel: 0916.250.972);
Ms. Lê Ánh Nguyệt (Tel: 0979.616.913)
Miền Nam
Mr. Phạm Thiên Dương (Tel: 0903.935.152)