Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:206
Lượt truy cập:2801951
Quảng cáo       Chương trình Đào tạo bồi dưỡng
BD ngạch Chuyên viên  CẬP NHẬP: 13:58:23   (19/01/2015)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

NGẠCH CHUYÊN VIÊN

 

STT

Nội dung chuyên đề,

hoạt động

Thời lượng (ngày)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG

1

Nhà nước trong hệ thống chính trị

1,5

1

0,5

2

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

1,5

1

0,5

3

Công vụ, công chức

1,5

1

0,5

4

Đạo đức công vụ

1,5

1

0,5

5

Thủ tục hành chính nhà nước

1,5

1

0,5

6

Quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước

1,5

1

0,5

7

Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

1,5

1

0,5

8

Cải cách hành chính nhà nước

1,5

1

0,5

9

CĐ báo cáo: Thực tiễn quản lý HCNN tại Bộ, Ngành và Địa phương

1

0,5

0,5

Ôn tập, Kiểm tra phần I

1

PHẦN II: KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ

10

Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

1,5

1

0,5

11

CĐ báo cáo: Thực tiễn QLNN theo ngành/ lĩnh vực và lãnh thổ ở VN

1

0,5

0,5

Ôn tập, Kiểm tra phần II

1

PHẦN III: KỸ NĂNG

12

Quản lý thời gian

2

0,5

1,5

13

Kỹ năng giao tiếp

2

0,5

1,5

14

Quản lý hồ sơ

2

0,5

1,5

15

Kỹ năng làm việc nhóm

2

0,5

1,5

16

Kỹ năng soạn thảo văn bản

2

0,5

1,5

17

Kỹ năng viết báo cáo

2

0,5

1,5

18

Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

2

0,5

1,5

PHẦN IV: HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG VÀ ĐI THỰC TẾ

Đi thực tế

1

Viết tiểu luận tình huống

3

Tổng cộng

35,5

  

Để biết thêm chi tiết về khóa học, xin vui lòng liên hệ về địa chỉ:
P407, Số 04, Ngõ I, Phố Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Tel: 04.3972.0094; Fax: 04.3971.6638
Miền Bắc
Ms. Hoàng Thị Minh Tuyết (Tel: 0916.250.972);
Ms. Lê Ánh Nguyệt (Tel: 0979.616.913)
Miền Nam
Mr. Phạm Thiên Dương (Tel: 0903.935.152)