Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:120
Lượt truy cập:2801865
Quảng cáo       Chương trình Đào tạo bồi dưỡng
BD ngạch Kế toán trưởng HCSN  CẬP NHẬP: 14:35:03   (19/01/2015)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

STT

Nội dung chuyên đề,

hoạt động

Thời lượng (ngày)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG

8,5

1

Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

2

2

0

2

Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

2

2

0

3

Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước

1

1

0

4

Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

2,5

2,5

0

Ôn tập và kiểm tra phần 1

1

PHẦN II: KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ

15,5

5

Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng

3

3

0

6

Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc

2

2

0

7

Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

3

3

0

8

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp

3

3

0

9

Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

2

2

0

10

Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp

1,5

1,5

0

Ôn tập và kiểm tra phần 2

1

TỔNG

24

  

Để biết thêm chi tiết về khóa học, xin vui lòng liên hệ về địa chỉ:
P407, Số 04, Ngõ I, Phố Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Tel: 04.3972.0094; Fax: 04.3971.6638
Miền Bắc
Ms. Hoàng Thị Minh Tuyết (Tel: 0916.250.972);
Ms. Lê Ánh Nguyệt (Tel: 0979.616.913)
Miền Nam
Mr. Phạm Thiên Dương (Tel: 0903.935.152)