Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:170
Lượt truy cập:2801915
Quảng cáo       Chương trình Đào tạo bồi dưỡng
BD ngạch Kế toán viên chính  CẬP NHẬP: 13:54:34   (19/01/2015)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH

 

STT

Nội dung chuyên đề,

hoạt động

Thời lượng (ngày)

Tổng số

Lý thuyết

Thảo luận

PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG

8

3

3

1

Lý luận về hành chính nhà nước

1

0,5

0,5

2

Quyết định hành chính nhà nước

1

0,5

0,5

3

Tổng quan về chính sách công

1

0,5

0,5

4

Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước

1

0,5

0,5

5

Chính phủ điện tử

1

0,5

0,5

6

Văn hoá công sở

1

0,5

0,5

7

Chuyên đề báo cáo: Cải cách hành chính trong ngành tài chính

1

 

 

 

Ôn tập, Kiểm tra

1

 

 

PHẦN II: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

5,5

2

1,5

8

Quản lý tài chính công

1

0,5

0,5

9

Quản lý nhà nước về công sản

1

0,5

0,5

10

Pháp luật về kế toán nhà nước và tổ chức bộ máy kế toán trong các đơn vị kế toán nhà nước.

1,5

1

0,5

11

CĐ báo cáo: Đánh giá chất lượng công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán trong các đơn vị kế toán nhà nước

1

 

 

 

Ôn tập, Kiểm tra

1

 

 

PHẦN III: NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN

12,5

4,5

8

12

Kỹ năng lập kế hoạch

1

0,5

0,5

13

Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp

1

0,5

0,5

14

Kỹ năng phân tích công việc

1

0,5

0,5

15

Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1

0,5

0,5

16

Kỹ năng tổ chức công tác kế toán trong đơn vị kế toán nhà nước

1,5

0,5

1

17

Kỹ năng tổ chức lập, chấp hành dự toán và quyết toán trong các đơn vị kế toán nhà nước

1,5

0,5

1

18

Kỹ năng tổ chức thanh toán các khoản thu, chi qua Kho bạc nhà nước

1,5

0,5

1

19

Tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN

2

0,5

1,5

20

Phân tích báo cáo tài chính của các đơn vị thu, chi NSNN, đơn vị HCSN

2

0,5

1,5

PHẦN IV: CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

4

 

 

 

Hướng dẫn viết tiểu luận/thu hoạch cuối khóa

0,5

 

 

 

Viết tiểu luận/thu hoạch cuối khóa

2

 

 

 

Đi thực tế

1

 

 

 

Khai giảng, bế giảng, phát chứng chỉ

0,5

 

 

Tổng cộng

30

 

 

  

Để biết thêm chi tiết về khóa học, xin vui lòng liên hệ về địa chỉ:
P407, Số 04, Ngõ I, Phố Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Tel: 04.3972.0094; Fax: 04.3971.6638
Miền Bắc
Ms. Hoàng Thị Minh Tuyết (Tel: 0916.250.972);
Ms. Lê Ánh Nguyệt (Tel: 0979.616.913)
Miền Nam
Mr. Phạm Thiên Dương (Tel: 0903.935.152)