Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:534
Lượt truy cập:2433075
Quảng cáo       Tin tức và thông báo

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức hai lớp tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới và trao đổi kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công.
Trên cơ sở tổng hợp kết quả bình xét các danh hiệu và hình thức thi đua khen thưởng năm 2017; đối chiếu các căn cứ pháp lý có liên quan. Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính công khai danh sách đề xuất (xem file đính kèm) trước khi Hội đồng họp xét.
Thông báo về việc viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII. Đề nghị toàn thể đảng viên viết bản thu hoạch nêu trên (viết tay hoặc đánh máy). Gửi về thường trực Chi bộ để tổng hợp trước ngày 20/01.
Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo mở các lớp Bồi dưỡng “Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra”.