Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:148
Lượt truy cập:2341281
Quảng cáo       Tin tức và thông báo

1. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo về việc kê khai bổ sung hồ sơ Bảo hiểm xã hội điện tử theo yêu cầu chung của BHXH Việt Nam. 2. Họp Chi bộ tháng 9/2017, tại phòng 209 lúc 9h00 ngày 27/9
Vụ Tổ chức cán bộ và Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức khảo sát nhu cầu ĐT BD CCVC ngành tài chính năm 2018 nhằm phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch ĐT BD năm 2018 của Bộ Tài chính. Các đơn vị vui lòng khai thác file mềm tại đây:
Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Nam - Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo:
Về việc thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ  CẬP NHẬP: 00:00:00    (29/07/2018)
Thừa lệnh Giám đốc, Phòng Tài chính Kế toán thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong Trường về việc thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ sửa đổi năm 2017
Căn cứ chỉ đạo của Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trường về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu đổi tên Trường thành Học viện. Phòng Tổ chức Hành chính thông báo như sau: