Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:377
Lượt truy cập:2800731
Quảng cáo       Tin tức và thông báo

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo công khai danh sách đề nghị các danh hiệu, hình thức thi đua khen thưởng năm 2018.
Thông báo Khảo sát nhu cầu ĐTBD năm 2019  CẬP NHẬP: 08:46:21    (27/08/2018)
Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính và Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngành tài chính năm 2019. Các đơn vị vui lòng khai thác dữ liệu tại đây:
Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng ngạch kế toán viên”; “Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính” tại Hà Nội cụ thể như sau:
Trường BDCB tài chính thông báo  CẬP NHẬP: 08:46:21    (27/08/2018)
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Tổ chức - Hành chính thống báo một số công việc như sau:
Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức hai lớp tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công, giải đáp Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới và trao đổi kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công.
Thông báo về việc viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII. Đề nghị toàn thể đảng viên viết bản thu hoạch nêu trên (viết tay hoặc đánh máy). Gửi về thường trực Chi bộ để tổng hợp trước ngày 20/01.