Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:74
Lượt truy cập:2765770
Quảng cáo       Các loại biểu mẫu
Mẫu báo cáo giải ngân hàng tháng  CẬP NHẬP: 14:56:42    (25/04/2016)
Phòng Tài chính Kế toán hướng dẫn công tác lập báo cáo giải ngân kinh phí Đào tạo bồi dưỡng hàng tháng.
MẪU BÁO CÁO CÁ NHÂN  CẬP NHẬP: 14:56:42    (25/04/2016)
Mẫu biểu lập dự toán năm 2014  CẬP NHẬP: 14:56:42    (25/04/2016)
Để chuẩn bị cho công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng năm 2014. Phòng Tài chính - Kế toán đề nghị các phòng, khoa chuyên môn tiến hành lập dự toán chi tiết cho các lớp theo các biểu mẫu dự toán.