Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:131
Lượt truy cập:2801876
Quảng cáo       Chương trình ĐTBD chuyên ngành
Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãnh phí
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành quyết định phê duyệt tài liệu DTBD công chức tài chính kế toán xã
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 3179/QĐ-BTC ngày 2/12/2010 phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Tài chính địa phương đến năm 2015
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức Thị trường tài chính và dịch vụ tài chính
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng kỹ năng hoạch định chính sách tài chính