Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:36
Lượt truy cập:2801781
Quảng cáo       Báo cáo khoa học
Ngày 29/11/2011 tại Hà Nội, Trường BDCB tài chính phối hợp với Trung tâm Tài chính và Phát triển Châu Á – Thái Bình Dương (AFDC) – Bộ Tài chính Trung Quốc tổ chức hội thảo “Quản trị doanh nghiệp nhà nước trong tài cấu trúc nền kinh tế”.